Mgr. art. Adam Straka

Adam Straka je od roku 2022 interným doktorandom na Katedre filmových štúdií na Filmovej a televíznej fakulte na Vysokej škole múzických umení. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na súčasný slovenský dokumentárny film s fokusom na debutové diela nastupujúcej generácie. K jeho akademickým aktivitám v rámci fakulty patrí aj pedagogická činnosť pri výučbe predmetov Dejiny svetového filmu, Súčasný svetový film či seminár o festivalových štúdiách a videoesejách v rámci predmetu Metódy a prístupy. Vo svojej mimoškolskej profesnej kariére pôsobí ako strategický riaditeľ v distribučnej spoločnosti Film Expanded.