Glosár

Na filmoch a filmovej teórii/kritike/histórii nás fascinujú rôzne aspekty. V rubrike Glosár môžete cez základné pojmy filmových štúdií nahliadnuť do nášho voľnejšieho uvažovania o filme. Nejde teda o rámcujúce slovníkové definície, ale skôr o glosy, prípadne študentské seminárne práce, ktoré sa týkajú jedného zo základných pojmov filmových štúdií..

Články radené podľa dátumu publikovania:


Trocha teórie

19.02.2024

Teória je systém viac menej usporiadaných tvrdení, ku ktorým sa skupina bádateľov nejako vymedzuje alebo na ne odkazuje, ak chce pochopiť či vysvetliť podstatu daného javu. A je to systém, ktorý sa snaží pomenúvať veci presne.

Slovo "pes" nehryzie. Ani obrázok psa. A keďže naozaj nehryzie, odkiaľ sa berie tá zvláštna dôvera, tá emocionálna identifikácia so slovom či obrazom, s filmom? Prečo mu prisudzujeme "pravdivostné" hodnoty alebo ho označujeme za "klamstvo" či "predstieranie"? Prečo sa človek dokáže rozplakať nad výmyslom? Alebo sa ho báť?

V súvislosti s filmovým obrazom hrajú konvencie zásadnú úlohu. Zásadnú preto, lebo umožňujú dielo pochopiť, umožňujú chápanie výrazovej a významovej vrstvy filmu. Konvencie a spôsob ich používania zároveň budujú štýl jednotlivých tvorcov a ich poznanie umožňuje filmovému divákovi orientáciu medzi jednotlivými žánrovými či inými smermi.

V rámcí predmetu Kultúra písaného slova napísal druhák z Katedry filmových štúdií Maximilián Hrmo text o filme Invalid. Autor sa vo svojej úvahe venuje prednostne humoru a problémom spojeným s jeho vytváraním a následne aj jeho prijímaním. V priestore slovenskej kinematografie a jej percepcie je podobné rozmýšľanie dôležité. Hovorí sa, že "povedz...

Filmová – či akákoľvek iná kritika umeleckého diela – by mala podľa mňa vychádzať zo snahy porozumieť dielu, tlmočiť jeho účinky, objasňovať jeho miesto v systéme umenia alebo v realite. A mala by byť láskavá: teda byť motivovaná láskou k objektu porozumenia – hoc aj k nemu môžeme mať výhrady. Filozof Daniel Dennett vo svojej knihe Pumpy intuície a...