Kino Ucho

Rozhlasová relácia RTVS

KINO-UCHO – Dejiny kinematografie tak, aby ste ich počuli – je mimoriadny projekt Rádia Devín, v ktorom sa po prvýkrát majú poslucháči možnosť zoznámiť s kinematografiou od jej počiatku po horúcu súčasnosť vo všetkých prekvapivých súvislostiach. Ukážky z filmov sú nahradené hudbou a zvukovými efektmi, vďaka čomu má poslucháč pocit skutočného filmového zážitku. Autorkami projektu sú Eva Filová, Katarína Mišíková a Monika Mikušová. Redakčne reláciu pripravila Daniela Kapitáňová.

Kino-Ucho 1 (8 dielov, 2012)
Dejiny svetovej kinematografie pre zvedavé uši. V kine určenom na zbúranie sa stane zázrak: stará nepotrebná premietačka prehovorí. A začne rozprávať príbeh úchvatnej cesty filmu: od prvých pohyblivých obrázkov až po moderný filmový veľkopriemysel.

Kino-Ucho 2 (9 dielov, 2013)
Bezstarostná jazda dejinami svetovej kinematografie od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť, od Nového Hollywoodu k Avatarovi a ére digitalizácie, od poľského kina morálneho nepokoja, cez sovietske perestrojkové filmy, severských dogmatikov až k novému ázijskému filmu.

Kino-Ucho 3 (9 dielov, 2014)
Aj dejiny slovenskej kinematografie sú určené pre zvedavé uši. Peripetie slovenského hraného a dokumentárneho filmu od prvého nemého Jánošíka až po horúcu súčasnosť, prehľad filmových žánrov, poetík, autorských a umeleckých vzostupov a pádov. Mozaikovité rozprávanie za použitia citátov, autentických zvukových záznamov a dobovej domácej hudby.

Od júna 2017 je rozhlasový cyklus prístupný online v ROZHLASOVOM ARCHÍVE EXTRA