V rokoch 2013 - 2023 sme používali webstránku www.kas.vsmu.sk, ktorá už nie je funkčná.