Cinefil

Rozhlasová relácia na rádiu TLIS

  • V školskom roku 2017/2018 piataci Katedry audiovizuálnych (filmových) štúdií v rámci Audiovizuálnej praxe pripravili a odvysielali 6 častí filmovej relácie Cinefil pre internátne rádio v Mlynskej doline v Bratislave. Hodinová relácia sa vysielala v dvojtýždennej frekvencii od februára do mája 2018, vo štvrtky o 21:00. Moderátorom relácie bol Martin Adam Pavlík.

Cinefil I – Kino Klap
Prvý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol zameraný na predstavenie kina Klap na FTF VŠMU. Hosťami boli jeho dramaturgovia Mária Demečková a Erik Binder.

Cinefil II – Oscary 2018
Druhý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol venovaný udeľovaniu Oscarov za rok 2017 a Medzinárodnému filmovému festivalu Febiofest. Hosťami boli Marcel Šedo a Erik Binder.

Cinefil III – Iné Vízie
Tretí diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis predstavil súťaž pohyblivých obrazov Iné Vízie. Hosťami boli Petra Sedláková a Denis Mačor, ktorí sa na tomto projekte spolupodieľajú.

Cinefil IV – Nové filmy
Štvrtý diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis ponúkol rozhovor o troch nových slovenských a českých filmoch: Backstage, Prezident Blaník a Inde. Hosťkou bola Denisa Jašová.

Cinefil V – Slnko v sieti 2018, Týždeň slovenského filmu
Piaty diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis predstavil každoročné udeľovanie ceny Slnko v sieti a prehliadku Týždeň slovenského filmu. Hosťami boli Marcel Šedo a Mária Demečková.

Cinefil VI – Oral history, Filmový kabinet deťom
Šiesty diel filmovej relácie Cinefil na rádiu Tlis bol venovaný Katedre audiovizuálnych štúdií FTF VŠMU, školskému projektu Oral history, praktickým stážam a tiež Filmovému kabinetu deťom. Hosťkami boli Petra Sedláková a Jaroslava Jelchová.


  • Druhý ročník (2018/2019) rozhlasovej relácie Cinefil na rádiu Tlis sa niesol v znamení zmien. Martina za mikrofónom nahradila Denisa a ustálila sa aj jej dramaturgická koncepcia. Hudobná dramaturgia sa tematicky prispôsobovala témam a bola zameraná predovšetkým na soundtracky filmov, o ktorých bola reč. Každý diel tiež ponúkol poslucháčov viacero tipov na filmy od kompetentných hostí. 

Cinefil I – Ostrým nožom a Oscary 2019

Prvý diel bol venovaný aktuálnemu domácemu a zahraničnému dianiu – hostia Erik Binder a Jakub Lenčéš sa rozprávali o filme Ostrým nožom a o Oscaroch.

Cinefil II – Filmové festivaly
O jednom z trojice najvýznamnejších európskych filmových festivalov – Berlinale porozprával hosť Adam Straka, ktorý sa ho pravidelne zúčastňuje, a tak sa poslucháč dozvedel množstvo zaujímavostí z prvej ruky. V druhej časti relácie Adam predstavil koncepciu festivalu MFFK Febiofest 2019, ktorý práve začínal.

Cinefil III – SlavCon
Tretí diel relácie sa niesol v znamení fantázie, pretože hosťom bol marketingový vedúci festivalu Slavcon 2019, Peter Kráľ. Porozprával o histórii festivalu, inováciách tohto ročníka i o bohatom programe. Keďže Cinefil je relácia o filme, hovorilo sa najmä o filmovej stránke festivalu.

Cinefil IV – Slnko v sieti 2019, Týždeň slovenského filmu
Jediné dámske hosťky tohto ročníka, Tatiana Rusnáková a Lena Bohunicki, zhodnotili udelené tohtoročné ceny Slnko v sieti a podujatie Týždeň slovenského filmu. Výber hudby bol zvolený z domácej hudobnej scény.

Cinefil V – Slow cinema
Posledný diel letného semestra sa niesol v znamení spomalenia – hostia Jakub Lenčéš a Lukáš Šútor hovorili o filmovom smere, tzv. slow cinema a predstavili svojich obľúbených režisérov – popredných predstaviteľov tohto smeru. Hudobná dramaturgia sa niesla v znamení ambientu.

Cinefil VI špeciál – Peter Pavlík
Tento ročník priniesol aj špeciálne vydanie relácie, v ktorom svoje sily spojila Denisa a Marek, moderátor relácie o filmovej hudbe Podmaz. Hosťom bol Peter Pavlík, strihač trailerov na TV Markíza a organizátor bratislavských filmových kvízov, ktorý v uvoľnenej atmosfére porozprával o svojej práci, filmoch aj soundtrackoch.