Filmová a televízna fakulta VŠMU

Katedra filmových štúdií

Svoradova 2

813 01 Bratislava


Katedra filmových štúdií: info@filmovestudia.sk

Facebook: Katedra filmových štúdií, Kinofil/M