Bratislavské Kino Lumière, bašta všetkých kinofilov nielen z radov študentstva Katedry filmových štúdií či Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, po dlhej rekonštrukcii vo februári znova otvára svoje kinosály. A hneď na úvod ponúka filmovú lahôdku v podobe Filmového kabinetu špeciál, venovaného Alfredovi Hitchcockovi. Keď ma kino oslovilo na...

Ako študentky a študenti Filmových štúdií na Vysokej škole múzických umení sme vedené*í ku kritickému mysleniu a cítime preto povinnosť artikulovať náš kritický postoj smerom k Ministerstvu kultúry SR. So znepokojením vnímame aktuálne kroky ministerstva v snahe ovládnuť nezávislé kultúrne verejnoprávne inštitúcie. Ministerka Martina Šimkovičová...

V roku 1959 Lionel Rogosin získal súhlas na viacmesačnú rezidenciu v Juhoafrickej republike, aby tam nakrútil film o tom, aký je apartheid skvelý systém. V rozhovoroch s belochmi, ktorí zastupovali režim, vystupoval ako ten, ktorý s nimi úplne súhlasí a chce im dať priestor na to, aby svet presvedčili o svojej pravde. V New Yorku zostrihal...

Slovo konfrontácia má viacero významov, a hoci ho dnes najskôr vnímame ako synonymum konfliktu, najzá­kladnejší výklad toho slova je – porovnanie. Porovnávanie zhodných či odlišných názorov na tú istú vec. Na­príklad film. Napríklad študentský. A presne to sa už, pod názvom Študentské konfrontácie, niekoľko rokov vždy ku koncu letného semestra z...

Predvianočný čas má svoje zákonitosti: dobiehajú posledné filmové premiéry aj posledné prednášky, varia sa školské kapustnice, zrátavajú sa prihlásení adepti a adeptky na prijímacie pohovory... Po zrýchlenom tempe na konci výučby prichádza logická únava "materiálu". Príjemným aj užitočným spomalením na počudovanie sa môže stať krátke intermezzo v...

Náukobeh je také pekné archaické slovo – v súčasnom jazyku ho nahrádzame pojmami kurz, školenie, seminár. Ak sa rozdelí na drobné, znamená, že utekáte po svete s nejakou náukou. A presne tak vyzerala prvá časť realizácie rovnomenného projektu, ktorí sme v mene občianskeho združenia Žudro podali s etnomuzikologičkou z Filozofickej fakulty UK...

Filmologické konferencie, domáce aj medzinárodné, patria k nášmu životu. Nejde len o frčku do CVčka, ale o pracovné stretnutia s odborníkmi z fachu či príbuzných disciplín, o zdieľanie poznatkov z dlhodobých či čiastkových, rozpracovaných výskumov, o ktorých sa pri každodennom kolobehu nemáme šancu dozvedieť, o výmenu informácií, prezentáciu stavu...

Vraví sa, že dobré veci sa rodia dlho. Dlho sa rodila aj naša nová katedrová web stránka, tak jej želáme, aby aj dobrá bola. Nový vzhľad, ale hlavne čerstvé funkcie a viac priestoru. A viac priestoru znamená, že môžete, milé kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, prispievať, čo vám hrdlo ráči. Ten najzaujímavejší obsah zo starého webu...