Vyhlásenie študentiek a študentov KFŠ

21.01.2024

Ako študentky a študenti Filmových štúdií na Vysokej škole múzických umení sme vedené*í ku kritickému mysleniu a cítime preto povinnosť artikulovať náš kritický postoj smerom k Ministerstvu kultúry SR. So znepokojením vnímame aktuálne kroky ministerstva v snahe ovládnuť nezávislé kultúrne verejnoprávne inštitúcie. Ministerka Martina Šimkovičová koná neodborne a arogantne, pričom odmieta akúkoľvek diskusiu s odbornou verejnosťou. S cieľom politicky ovplyvňovať spôsoby fungovania kultúrnych fondov ale i kľučových kultúrnych inštitúcií pritom nebezpečne podnecuje nenávisť v spoločnosti cez homofóbne, transfóbne a diskriminačné výroky. Protestujeme proti týmto krokom Ministerstva kultúry SR a stotožňujeme sa s otvorenou výzvou na odstúpenie ministersky Martiny Šimkovičovej. Veríme, že kultúra má byť aj naďalej pestrá a inkluzívna. Ďakujeme všetkým, ktoré*í sa na takejto jej podobe spolupodieľajú.

Študentky a študenti Filmových štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave.

Sonja Boškovičová

Eszter Gajdos

Zuzana Goleinová

Katarína Hrašková

Tereza Kravecová

Richard Michalik

Jasna Péterová

Eduard Slamka

Adam Straka

Vanessa Suchá

Žofia Ščuroková

Nina Ulická