Minuloročné Študentské konfrontácie vo Frame

14.12.2023

Slovo konfrontácia má viacero významov, a hoci ho dnes najskôr vnímame ako synonymum konfliktu, najzá­kladnejší výklad toho slova je – porovnanie. Porovnávanie zhodných či odlišných názorov na tú istú vec. Na­príklad film. Napríklad študentský. A presne to sa už, pod názvom Študentské konfrontácie, niekoľko rokov vždy ku koncu letného semestra z iniciatívy Katedry filmových štúdií na filmovej fakulte VŠMU deje. Tie minuloročné Študentské konfrontácie sa odohrali 28. apríla 2023 v Barcu. Druhé tohtoročné číslo časopisu Frame prináša príspevky, ktoré na podujatí odzneli. Príjemné čítanie!