Frame 2023 - 2

Študentské konfrontácie

Slovo konfrontácia má viacero významov, a hoci ho dnes najskôr vnímame ako synonymum konfliktu, najzákladnejší výklad toho slova je – porovnanie. Porovnávanie zhodných či odlišných názorov na tú istú vec. Napríklad film. Napríklad študentský. A presne to sa už, pod názvom Študentské konfrontácie, niekoľko rokov vždy ku koncu letného semestra z iniciatívy Katedry filmových štúdií na filmovej fakulte VŠMU deje. Tentoraz 28. apríla 2023 v Barcu. Poslucháčky a poslucháči druhého a tretieho ročníka Katedry filmových štúdií – spolu s troma spolužiačkami z Katedry divadelných štúdií – zhromaždenému publiku predniesli svoje kritické pohľady na niekoľko filmov z minuloročnej produkcie tvorivých ateliérov (hraná réžia, dokument, animácia a vizuálne efekty). A opäť tu máme slovo – kritika či kritický –, ktoré na prvý šup čítame ako niečo, čo odsudzuje, zhadzuje. Kritika však nie je o tom, že bude niekto haniť nás, naše slová, činy, výtvory. Kritika v najzákladnejšom zmysle znamená posúdenie, posudzovanie, hodnotenie. Kritický hlas recenzentskej obce vie byť voči tvorivým tímom a ich dielam aj veľmi ústretový, medový. Ale aj ostrý, tak to má byť.


Po prednesení každého príspevku nasledovala kratšia či dlhšia diskusia, zazneli pochvaly, poďakovania, nesúhlas i otázky. Tentokrát bolo v hľadisku pravdepodobne viac autoriek a autorov filmov, ako bolo doposiaľ zvykom. Čo je super.


Zvykneme z recenzií prezentovaných na Študentských konfrontáciách vydať číslo časopisu Frame. To, ktoré sa práve chystáte čítať, obsahuje aj niekoľko textov navyše, takých, čo na podujatí neodzneli. No keďže sa týkajú minuloročnej študentskej tvorby, do časopisu sme ich zaradili. Aj preto, aby bol o niečo iný, aby nebol len strnulým duplikátom živej akcie.


Zuzana Mojžišová