Filmový kabinet špeciál: Alfred Hitchcock

06.02.2024

Bratislavské Kino Lumière, bašta všetkých kinofilov nielen z radov študentstva Katedry filmových štúdií či Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, po dlhej rekonštrukcii vo februári znova otvára svoje kinosály. A hneď na úvod ponúka filmovú lahôdku v podobe Filmového kabinetu špeciál, venovaného Alfredovi Hitchcockovi. Keď ma kino oslovilo na kurátorovanie cyklu, neuvažovala som ani sekundu nad tým, či sa mi chce ísť do výberu filmov a lektorských úvodov. Hitchcockove filmy totiž nielen často využívam pri výuke analýzy filmu, filmových teórií či dejinách filmu, ale rada ich aj sama opakovane pozerám. Pre ich filmársku invenciu, režisérovu schopnosť experimentovať s filmovou rečou a v neposlednom rade aj pre ich podvratný humor, primiešaný do temných príbehov o zradách, vraždách, prenasledovaniach či úzkostiach.

Oveľa dlhšie mi však trvalo vybrať si len päť filmov z jeho filmografie. Takých, ktoré by boli dostatočne reprezentatívne pre esenciu Hitchcockovho rukopisu, divácky atraktívne a zároveň mi umožňovali invenčne ich (znovu)predstaviť publiku. Ako totiž vieme, hľadať esenciu tvorby režiséra je šikmá plocha, ktorá môže viesť k skratkám a zjednodušovaniu komplexnosti a rozporov korpusu diela, staviť na divácku atraktívnosť môže znamenať rezignovať na zabudnuté majsterštiky a skúšať invenčne predstaviť tvorbu režiséra, ktorá je v dejinách filmovej reflexie jedna z najviac interpretovaných a analyzovaných, nie je malé sústo.

Spoločne s kinom Lumière sme sa preto rozhodli pre výber piatich filmov, ktoré predstavujú esenciu Hitchcocka ako majstra čistej kinematografie, režiséra schopného rozprávať obrazmi a týmito obrazmi orchestrovať emócie publika. Cyklus Filmový kabinet špeciál: Alfred Hitchcock nechce prostredníctvom filmov Ani tieň podozrenia, Okno do dvora, Vertigo, Na sever severozápadnou linkou a Psycho pre diváctvo Hitchcocka znova objavovať. Chce vo vynovených priestoroch a zreštaurovaných 4K verziách pripomenúť, prečo sa k Hitchcockovi oplatí opakovane vracať. Obzvlášť do nášho obľúbeného kina.

Katarína Mišíková


Viacej o cykle sa možno dočítať TU.

Lektorské úvody Kataríny Mišíkovej k jednotlivým filmom:

13.2. - Ani tieň podozrenia: https://www.plan.art/plan/film-plan/filmovy-kabinet-special-alfred

20.2. - Okno do dvora: https://www.plan.art/plan/film-plan/hitchcock2?fbclid=IwAR1mMTRfjGpucpt3M9xHVKLyp1cjtwHfaRcygVQIp6Y9bSFAdKKjzvsvHyo

27.2. - Vertigo: https://www.plan.art/plan/film-plan/plan/film-plan/hitchcock3

5.3. - Na Sever severozápadnou linkou: https://www.plan.art/plan/film-plan/hitchcock4?fbclid=IwAR2uLtH3oeLkTMvHHZb2D650B2i7nAjorl2N6-mFVZ4eJi-UEVtip29bphY

12.3. - Psycho: https://www.plan.art/plan/film-plan/hitchcock5