Apr 02

Moc

Politická, spoločenská, vojenská, mediálna... Moc je prítomná snáď v každej sfére života. V niektorých oblastiach a situáciách sme pri moci my, v ďalších sme jej podriadení. Najmä udalosti posledných mesiacov, odohrávajúce sa na Slovensku i v zahraničí, donútili nejedného z nás zamýšľať sa nad mocou verejných inštitúcií a organizácií, ale aj mocou...

Blažine lekcie a Vysvetlenie na všetko. Dva nové filmy, ktoré vyvolávajú znepokojenie až zimomriavky z blízkosti, z čohosi povedomého, ťažko definovateľného. Okradnutá seniorka a neúspešný maturant. Postavy, ktoré navonok nič nespája, príbehy, ktoré sa odvíjajú v rôznych krajinách – postsocialistické Bulharsko, orbánovské Maďarsko. A predsa.

Teória je systém viac menej usporiadaných tvrdení, ku ktorým sa skupina bádateľov nejako vymedzuje alebo na ne odkazuje, ak chce pochopiť či vysvetliť podstatu daného javu. A je to systém, ktorý sa snaží pomenúvať veci presne.

Slovo "pes" nehryzie. Ani obrázok psa. A keďže naozaj nehryzie, odkiaľ sa berie tá zvláštna dôvera, tá emocionálna identifikácia so slovom či obrazom, s filmom? Prečo mu prisudzujeme "pravdivostné" hodnoty alebo ho označujeme za "klamstvo" či "predstieranie"? Prečo sa človek dokáže rozplakať nad výmyslom? Alebo sa ho báť?

V súvislosti s filmovým obrazom hrajú konvencie zásadnú úlohu. Zásadnú preto, lebo umožňujú dielo pochopiť, umožňujú chápanie výrazovej a významovej vrstvy filmu. Konvencie a spôsob ich používania zároveň budujú štýl jednotlivých tvorcov a ich poznanie umožňuje filmovému divákovi orientáciu medzi jednotlivými žánrovými či inými smermi.

Bratislavské Kino Lumière, bašta všetkých kinofilov nielen z radov študentstva Katedry filmových štúdií či Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, po dlhej rekonštrukcii vo februári znova otvára svoje kinosály. A hneď na úvod ponúka filmovú lahôdku v podobe Filmového kabinetu špeciál, venovaného Alfredovi Hitchcockovi. Keď ma kino oslovilo na...