Študentské konfrontácie 2024

05.06.2024

Krátka a už neaktuálna správa, ale mala by po tohtoročných Študentských konfrontáciách ostať na katedrovej stránke aspoň nejaká stopa. Nech aj v budúcnosti vieme, čo sme robili a kde sme boli 26. apríla 2024. No v Barcu, dopoludnia na projekciách študentských filmov, popoludní na jadre akcie – teda čítaní krátkych hodnotiacich príspevkov našich študentiek a študentov a následných kratších či dlhších debát o konkrétnom filme či príspevku. Ako i po minulé roky ukázalo sa, že vtedy, keď sú prítomní aj autorky či autori filmu, je debata živšia a obojstranne užitočnejšia. Nebolo nás veľa, ale opäť raz sa zdá, že nešlo len o splnenú povinnosť, že sme získali aj čosi podnetné na premýšľanie.

Zuzana Mojžišová