Vysoká škola múzických umení pozýva na 1. Medzinárodnú doktorandskú konferenciu s témou Identity

08.06.2024

Doktorandi a doktorandky Inštitútu teórie divadla, filmu a hudby Vysokej školy múzických umení v Bratislave organizujú v dňoch 13. a 14. júna 2024 1. Medzinárodnú doktorandskú konferenciu s témou Identity.

Program konferencie sa zameria na rôzne aspekty konceptu identity v divadle, filme, hudbe, literatúre, výtvarnom umení i spoločnosti. Doktorandi a doktorandky zo Slovenska a Čiech odprezentujú svoje príspevky v blokoch venovaných autorskej identite, identite spojenej s konkrétnym miestom, umeleckej reprezentácii identity ženských postáv, rodovej identite, umenovedným konceptualizáciám identity, aj identitám kultúrno-umeleckých inštitúcií.

S plenárnou prednáškou na konferencii vystúpi Mgr. Kateřina Kolářová, PhD. z Fakulty humanitných vied Univerzity Karlovej v Prahe na tému Rehabilitatívne občianstvo, "minoritný subjekt" a drina pre občiansku spoločnosť.

Konferencia sa koná v koncertnej sále Dvorana na Svoradovej 1 v Bratislave. Projekt vznikol s finančnou podporou Interného grantového programu Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Vstup na konferenciu je voľný.

Ďalšie informácie môžete nájsť na linku https://www.vsmu.sk/novinky/1-doktorandska-konferencia-identity/

Za pedagogické vedenie prípravy konferencie,

Katarína Mišíková


Program:


ŠTVRTOK 13. 6.

9:00 – 9:30 registrácia

9:30 Úvodné slovo (Katarína Mišíková)


9:45 – 11:10 Panel A: Autorské identity (moderuje Michal Stahl)

Tamara Vajdíková: Identita divadelného tvorcu v ére umelej inteligencie

Katarína Jankechová: Prejavy (kolektívnej) identity v intermediálnom diele Composition

I. Nikol Nováková: Jak zním? Specifika audiální autofikce.

Adam Nagy: Aká je tvár súčasného slovenského nezávislého divadla – ženská alebo feministická?


11:20 – 12:10 Panel B: Identity m(i)esta (moderuje Adam Straka)

Denis Mačor: Identita slovenského mesta v literatúre

Andrea Vrtelová – Adam Korcsmáros: Identita miesta

Veronika Bílková: Torre de marfil v modernistické poezii: propast délící Latinskou Ameriku?


O B E D OVÁ PAU Z A


14:00 – 15:25 Panel C: Identita ženských postáv (moderuje Michal Stahl)

Lenka Fišerová: Hudobné stvárnenie Andromedy v Zimmermannovej melodráme Andromeda a Perzeus

Nina Podmanická: Portrét dámy: ženské postavy v hrách Keď sa schladí a Boj Vladimíra Hurbana

Vladimírova Martina Péterová: Jej identita. Prítomnosť ženy v ľavicovom diskurze medzivojnového obdobia.

Martina Koval Majerníková: Divadelné interpretácie židovskej ženy a ich premeny v kontexte slovenských dejín


15:35 – 16:40 Panel D: Rodové identity (moderuje Lenka Fišerová)

Vendula Kadlecová: Zobrazování mužské a ženské intimity a její využití v queerbaitingové strategii

Matěj Hřib – Jakub Polách: Welcome in Czechoslayvakia: Campová apropriace národního umění

Valentýna Janů: Drag jako autofikční metoda současné performance

17:00 Plenárna prednáška + diskusia (moderuje Katarína Mišíková)

Kateřina Kolářová: Rehabilitativní občanství, "minoritní subjekt" a dřina pro občanskou společnost

19:00 Voľný program při večeri (na vlastné náklady)

PIATOK 14. 6.

9:00 – 10:20 Panel E: Historická (re)konštrukcia identity (moderuje Katarína Thalerová)

Lucia Ditte: Skúmanie identity prostredníctvom transformácie historickej osobnosti: Od sestry Zdenky Schelingovej k dramatickej filmovej postave

Alžbeta Vakulová: Znovuobjavenie scénického*ej výtvarníka*čky prostredníctvom zbierkového predmetu

Michal Stahl: Autorská identita pod Zväzom slovenských skladateľov

Adam Straka: Kreovanie identity generačných zoskupení – zavádzajúci konštrukt alebo funkčný koncept?


10:30 – 11:35 Panel F: Inštitúcie a identity (moderuje Alžbeta Vakulová)

Klára Madunická: Operné štúdio VŠMU: Kríza identity?

Slavomíra Macáková: Košické kiná: Transformácia identity kina ako inštitúcie

Katarína Thalerová: Identita multižánrových festivalov: kultúrna diverzita ako nástroj na udržanie návštevníka, alebo prirodzený dramaturgický vývoj?


ZÁVER