Bezpečné miesto

02.07.2024

Téma duševného zdravia je čoraz aktuálnejšia. Na individuálne problémy ľudí sa začína pozerať ako na celospoločenské problémy. Spoločnosť, aby mohla fungovať a prosperovať, potrebuje aktívnych členov, ktorých aktivitu podmieňuje nielen telesné, ale aj mentálne zdravie. Preto sa spoločnosť zaujíma o jednotlivcov so špecifickými problémami – či už vo verejnej debate o živote rôznych menšín (etnických, sexuálnych, socioekonomických, zdravotných), alebo prostredníctvom umeleckých a kultúrnych reprezentácií.

Jedným z ukazovateľov duševnej kondície obyvateľov štátu je aj štatistika agresií namierených voči sebe samému. Alarmujúci je ich nárast najmä v kategórii mladých ľudí a detí. Najúčinnejším spôsobom riešenia duševných problémov je zdieľanie v bezpečnom prostredí – s rodinou, priateľmi a najlepšie s psychoterapeutom či psychiatrom. V niektorých prípadoch môže pomôcť aj zdieľanie problému so širokou verejnosťou. Viacerí absolventi našej katedry sa podujali k takémuto kroku, napríklad Peter Zákuťanský alebo Zuzana Goleinová. Na jednej strane je prospešné problém pomenovať, pretože pomenovaný démon stráca silu, a na druhej strane zdieľanie problému umožňuje ľuďom v podobnej situácii uvedomiť si, že v tom nie sú sami.

Na duševnú kondíciu ľudí často pôsobia osobné strasti, ktoré spoločnosť nevie ovplyvniť. To, čo spoločnosť ovplyvniť vie, je sociálna dynamika. Tá môže byť zraňujúca, ale aj povzbudzujúca. Každý človek túži po prijatí, pretože prijatie je evolučnou podmienkou ľudského prežitia. Napríklad vytĺkanie politického kapitálu na kultúrno-etických témach je zraňujúcim účinkom sociálnej dynamiky na Slovensku. Zraňujúci je aj strach jednej strany politického spektra z druhej.

Nárast duševných problémov nie je len slovenským problémom, ale má globálny rozmer. Dochádza k nemu pravdepodobne v dôsledku konštrukcie nových medziľudských vzťahov a reprezentácií sveta prostredníctvom nových médií, vplyvom izolácie počas koronakrízy, fyzickými zmenami v dôsledku prekonania ochorenia, očakávaním ekologickej katastrofy a vojny. Z aktuálnej situácie doma i vo svete organizátorom medzinárodného festivalu animovaných filmov Fest Anča vyplynula téma festivalu – Nočná mora. Festival sa tak stal miestom filmového zdieľania úzkostí, strachov a tráum.

Keďže pokles duševného zdravia je globálny, ideálne je vytvárať medzinárodné podporné štruktúry. Do tých sa zapojila aj Fest Anča. Pred každým premietaním pre dospelých divákov bol premietnutý text o inklúzii a možnosti nahlásiť nevhodné správanie, a potom text o kontakte na krízovú linku v prípade úzkosti a zlej psychickej kondície.

"Mali sme to aj minulý rok, kedy sme sa stali súčasťou organizácie Keep Festive, ktorá sa snaží, aby boli festivaly bezpečnejším miestom. Tento rok sme to ešte rozšírili. Celý tím organizátorov a dobrovoľníkov prešiel celodňovým školením občianskeho združenia Intymyta, ktoré sa venuje bezpečným miestam, sexuálnemu obťažovaniu, ale aj iným krízovým situáciám. Máme tiež spoluprácu s Káčkom a IPčkom. Na krízovej linke máme špeciálne určeného človeka z Káčka pre Fest Anču. Máme aj anonymný formulár v rámci guidelineov. Keď sa niečo stane, človek to môže nahlásiť a požiadať nás o konkrétnu pomoc. Na Stanici Žilina-Záriečie robíme večer v čase najintenzívnejšieho programu tzv. bezpečné miesto – ak sa ľudia budú cítiť prestimulovaní, budú si chcieť oddýchnuť alebo budú v šoku, tak je pre nich vyhradený priestor, aby si tam sadli, troška si vydýchli a ukľudnili sa. Oproti minulému roku, kedy sme nový spôsob organizácie festivalu viac-menej len oznámili, teraz sme spravili konkrétnejšie kroky," priblížil programový riaditeľ Fest Anče Jakub Spevák.

Fest Anča pristúpila tento rok k organizácii festivalu s veľkou spoločenskou zodpovednosťou, a za to jej patrí veľké uznanie.

Eva Šošková


Viac v reportáži o Fest Anči 2024 v júlovom čísle časopisu Film.sk

Viac o reprezentácii duševného zdravia v slovenských animovaných filmoch a jeho vplyve na duševné zdravie divákov v referáte z Týždňa slovenského filmu 2024 (čoskoro online)