Mgr. art. Eva Filová, ArtD.

Na FTF VŠMU učí od roku 2009. Publikuje v odborných časopisoch, venuje sa najmä slovenskému filmu, rodovej problematike a experimentálnemu filmu. Napísala knihy Eros, sexus, gender v slovenskom filme (SFÚ, 2013) a Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 (spoluautorka Eva Vženteková, Vlna, Drewo a srd, 2020). Je spoluautorkou rozhlasového cyklu o dejinách filmu Kino-Ucho (2012 – 2014), elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu (2015), participovala na projektoch Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2018). So Zuzanou Mojžišovou napísala elektronické príručky Filmová pamäť (2018) a KASolvent – Audiovizuálna prax a perspektívy uplatnenia (2019). S Václavom Macekom zostavila zborník Hľadanie nového priestoru. Peripetie kritika, teoretika a historika Petra Mihálika (2018). V rokoch 2007 až 2019 externe prednášala na VŠVU, 2014 až 2020 dramaturgicky a lektorsky pripravovala cyklus archívnych dokumentárnych filmov Kraťasy z archívu pre filmotéku kina Lumière. Dramaturgicky spolupracuje s filmovým festivalom 4 živly.