Juraj Lexmann

hudobný skladateľ, hudobný a filmový teoretik, režisér a pedagóg 

(19. 1. 1941, Bratislava) Slovenský hudobný skladateľ, hudobný a filmový teoretik, režisér a pedagóg. Externe študoval hudobnú kompozíciu na konzervatóriu v Ostrave (1962-66) a hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1964-70). V rokoch 1964-73 pracoval ako strihač a hudobný ozvučovateľ v Slovenskom filme v Bratislave. Od roku 1976 prednášal problematiku zvuku vo filme a televízii, hudobnú teóriu a dramaturgiu, dejiny hudby na VŠMU v Bratislave. Od roku 1991 bol vedeckým pracovníkom Ústavu hudobnej vedy SAV. Je autorom publikácií Teória filmovej hudby (1981), Film na Slovensku a hudba, roky 1896-1990 (1994), Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby (1994), Slovenská filmová hudba 1896-1996 (1997), Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (2002). Napísal hudbu k vyše 100 dokumentárnym a animovaným filmom, scénickým programom SĽUK-u, skladal komornú hudbu, piesne, je autorom a režisérom hudobných dokumentárnych filmov a televíznych relácií, monografií, vedeckých prác a odborných článkov o teórii filmovej hudby. Výberová filmografia – autor hudby: Zbojník Jurko (1976), Krvavá pani (1980). Počas Týždňa slovenského filmu v roku 2017 mu bola slávnostne udelená Cena Petra Mihálika za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy.