Ladislav Volko

publicista, básnik, prekladateľ, diplomat, pedagóg 

(16. 10. 1944, Kežmarok) Publicista, básnik, prekladateľ, diplomat, vysokoškolský pedagóg a niekdajší zamestnanec Slovenského filmového ústavu. Študoval sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a doštudoval na Jagellonskej univerzite v Krakove. Po ukončení štúdia absolvoval jeden rok vojenského výcviku, a keď sa vrátil v roku 1975 domov, začal pracovať v Slovenskom filmovom ústave (SFÚ), kde pôsobil 15 rokov. V SFÚ patril k formujúcim členom odboru výskumu a metodiky práce s filmom, podieľal sa na projekte Malá filmová akadémia mládeže a neskôr na vzniku Kina M. V 80. rokoch sa spolu s Tonim Brukom scenáristicky a režijne podieľal na dvoch dokumentárnych filmoch Mosty a Korene poznania. V rokoch 1990 – 1992 bol šéfredaktorom časopisu Film a divadlo. Istý čas vyučoval na VŠMU sociológiu umenia a sociológiu filmu, prednášal na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Päť rokov bol veľvyslancom v Indii, kde sa podieľal na propagácii slovenskej kultúry a v súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zároveň je predsedom Slovenského centra PEN.