Leo Štefankovič

scenárista a pedagóg 

(29. 3. 1947, Trnava) Slovenský scenárista a pedagóg. V rokoch 1968-1973 študoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení. Po skončení štúdia pracoval až do roku 1989 vo Zväze slovenských dramatických umelcov ako samostatný odborný referent. Je manželom režisérky a scenáristky Evy Štefankovičovej, s ktorou spolupracoval ako autor scenárov na jej dlhometrážnych filmoch Čarbanice (1982), Vedľajšie zamestnanie: matka (1990) a Všetci spolu...po slovensky (1991). Neoficiálne sa podieľal aj na jej ďalších režijných počinoch, napríklad Pozvanie ku streľbe kráľovskej (1973), Slané cukríky (1985) či Pieseň pre teba (1979). Vyskúšal si aj herecké remeslo, konkrétne vo filmoch Šesť statočných (1999) a Skús ma objať (1991). Po prevrate získal zamestnanie na Ministerstve kultúry ako námestník generálneho riaditeľa odboru pre informatizáciu a masmédiá. V rokoch 1990 až 2020 pedagogicky pôsobil na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Ateliéri scenáristickej tvorby. Na škole bol tiež prodekanom pre realizáciu študentských filmov a v období rokov 2006 až 2010 bol dekanom fakulty. Od roku 2011 do roku 2020 bol členom komisie Audiovizuálneho fondu pre dokumentárny film.