Milan Černák

režisér krátkych dokumentárnych, populárno-vedeckých a animovaných filmov

(14. 4. 1932, Bratislava) Slovenský režisér krátkych dokumentárnych, populárno-vedeckých a animovaných filmov. Po ukončení gymnázia nemohol z kádrových dôvodov pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V roku 1950 nastúpil na pozíciu redaktora v Spravodajskom filme. Začiatkom šesťdesiatych rokov začal študovať na FAMU a v roku 1966 absolvoval odbor televíznej a filmovej dramaturgie a réžie. Už dva roky predtým sa stal šéfredaktorom Spravodajského filmu. V tejto funkcii sa v roku 1968 spolupodieľal na dokumentárnom filme Čierne dni (r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč, 1968) zachytávajúcom intervenciu vojsk Varšavskej zmluvy z augusta toho roku, čím sa dostal ako režisér na čiernu listinu. V nasledujúcom období pracoval zväčša ako dramaturg, neskôr aj režisér. Viaceré dokumentárne filmy (najmä so športovou tematikou), nakrútené podľa vlastného scenára, boli odmenené na rôznych československých a zahraničných (napr. Kranj, Budapešť, Lipsko, Tunis, Zaragoza ai.) festivaloch. Neskôr sa stal vedúcim dramaturgom dokumentárnej skupiny, kde pôsobil až do revolúcie v roku 1989. Po prevrate bol zvolený za riaditeľa Slovenskej filmovej tvorby Koliba, kde zotrval rok a pol. Po odvolaní z funkcie bol prijatý na post riaditeľa sekcie médií na ministerstve kultúry.