Milan Milo

kameraman, režisér a karikaturista 

(11. 10. 1940, Bratislava - 11. 8. 2021, Bratislava) Slovenský kameraman, režisér a karikaturista. Po ukončení FAMU nastúpil ako kameraman do dokumentárneho filmu Koliba. Spolupracoval na dielach viacerých slovenských režisérov ako Martin Slivka, Kazimír Barlík, Milan Černák, Pavel Čalovka, Ivan Húšťava a iní. Ako kameraman do roku 1978 vytvoril okolo 180 dokumentárnych filmov. Vo svojich režisérskych filmoch sa zameral na tému umenia. Svoj prvý autorský film nakrútil v roku 1979, dokument o stredovekom umení v banských mestách na Slovensku pod názvom Homo faber, za ktorý bol ocenený na Ars Filme v Kroměříži Bronzovým toliarom ako najlepší film o výtvarnom umení. Taktiež na Ars Filme v roku 1980 bol ocenený jeho ďalší autorský film pod názvom Oheň na palete o tvorbe maliara Dominika Skuteckého. Labyrint sveta venovaný grafickej a maliarskej tvorbe Albína Brunovského, za ktorý bol v roku 1981 na tom istom festivale ocenený Veľkou cenou – Zlatým kroměřížskym toliarom a na MFF v New Delhi v Indii cenou Strieborný páv za najlepšiu réžiu. Vo filme Dotyky sa venoval tvorbe Karola L. Zachara, za ktorý získal Čestné uznanie na XXI. FČSF v Českých Budejoviciach. Po objednávkových filmoch so zdravotníckou tematikou Od umelej obličky k transplantácii a Bez váhania nasledoval film o tvorbe Ondreja Zimku s názvom Jar, leto, jeseň, Zimka a krátky film Alternatíva z roku 1985. Počas režírovania vlastných filmov naďalej spolupracoval na filmoch iných režisérov. Jeho dvorným skladateľom sa stal Víťazoslav Kubička. Taktiež spolupracoval aj s Iljom Zeljenkom. Po rozpade Koliby pracoval v štúdiu ALEF na viacerých, väčšinou seriálových projektoch. Vznikli: Gotika na Slovensku, Barok na Slovensku, Renesancia na Slovensku, Cechové remeslá na Slovensku, Prvá republika, Slovenský štát. Počas pôsobenia v štúdiu ALEF spolupracoval s producentom Ivanom Janovským. Pracoval taktiež aj pre STV, kde vytvoril niekoľko dokumentov. Jeho poslednými dielami sú dokumenty z roku 2000, Pre záchranu života a Spišské fragmenty o vývoji nástennej maľby na Spiši.