Peter Cigán

animátor, bábkar, výtvarník, scénograf, dizajnér, manažér a pedagóg 

(12. 7. 1945, Bratislava) Slovenský animátor, bábkar, výtvarník, scénograf, dizajnér, manažér a pedagóg. Absolvoval 11-ročnú strednú školu Petra Jilemnického. Vyštudoval odbor Scénické výtvarníctvo a technológia na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe. Pracoval ako architekt v Československej televízii v Bratislave, bol výtvarníkom v slobodnom povolaní, bol animátor a výtvarník v Štúdiu animovaného filmu – Krátky film, Bratislava, Koliba, vedúci animovaného filmu a člen predstavenstva výrobného družstva, neskôr akciovej spoločnosti Atan studio, výtvarník, dizajnér a manažér reklamy v Burda Toys, spol. s r. o., externý, neskôr interný pedagóg – odborný asistent pre scénografiu a technológiu bábok na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, Divadelná fakulta, katedra Bábkarskej tvorby. Medzi najznámejšie diela, na ktorých spolupracoval, patria napríklad Slniečko na rukavičke a postava Raťafák Plachta, mnoho-dielny seriál (réžia P. Gerža a L. Šebová, 1978 – 1993), Remeselnícke rozprávky, 7-dielny seriál (réžia L. Šebová, 1976), Drevený program (réžia J. Roháč, 1977), Pesničkové vojny (réžia Š. Kulhánek, 1978), Vojny turecké a iné (réžia K. Brožek 1978), Krajčírik Špendlíček, 7-dielny seriál (réžia D. Bučanová, 1979), O troch prasiatkach (réžia F. Jurišič, 1981), Rozprávky pre Jozefku, 7-dielny seriál (réžia H. Slavíková-Rabarová, 1982), Miesto na sedenie (réžia I. Popovič, 1982), Najmenší hrdinovia, 13-dielny seriál (réžia F. Jurišič, 1983 – 1985), Vynálezca (réžia V. Herold, 1984) Jaro, Leto, Jeseň, Zima, z cyklu Maľovanky spievanky (réžia H. Slavíková-Rabarová, 1984 – 1989), Zabudnite na Mozarta (réžia M. Luther, 1986), Letí, letí – tanier letí (réžia F. Jurišič, 1987), Drotárska púť (réžia H. Slavíková-Rabarová, 1990) alebo Ježkovská rodina (maskot rádia RockFM, 1993) a Adamko – hravo zdravo, bábka pre výchovno-vzdelávací projekt (Burda Toys, 2003).