Richard Blech

filmový kritik a historik, encyklopedista, vysokoškolský pedagóg 

(16. 12. 1930, Kokava nad Rimavicou – 3. 11. 2017, Bratislava) Slovenský filmový kritik a historik, encyklopedista, vysokoškolský pedagóg. Patrí k prvým absolventom žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (1956), štúdium dejín a filmovej teórie absolvoval na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (PhD., 1974). Do roku 1972 pôsobil ako redaktor denníka Smena, redaktor denníka Národná obroda (1972-1990), zakladajúci šéfredaktor časopisu Filmová revue (1993-1998), publikoval v periodikách Film a divadlo, Film a doba, Pravda, Práca, Rudé právo. Významne prispel k filmovej publicistike a popularizácii filmového umenia, zameriaval sa na zahraničné kinematografie, prinášal najmä informácie zo zahraničných festivalov – reportáže, recenzie, rozhovory; pôsobil ako člen medzinárodných porôt, porôt filmových kritikov FIPRESCI na festivaloch (Karlove Vary, Benátky, Moskva, Bergamo). Interne pôsobil ako pedagóg na Katedre filmovej vedy Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave (1997-2007). Autorsky a editorsky sa podieľal na Encyklopédii Slovenska I-VI (1976-1982), Encyklopédii dramatických umení Slovenska I-II (1989), Panoráme svetovej kinematografie (1964), Svete filmových režisérov (1968), Malej encyklopédia filmu (1974), Encyklopédii filmu (1993), monografii Martin Hollý. Život za kamerou (2001); napísal knihy: S maskou a bez masky (1962), Kameraman Stanislav Szomolányi (2005).