Agneša Kalinová

novinárka a prekladateľka 

(15. 7. 1924, Košice - 18. 9. 2014, Mníchov) Novinárka a prekladateľka. Pôsobila ako prekladateľka a tlmočníčka na francúzskom konzuláte v Prahe (1946-48), od roku 1948 začala písať filmové kritiky do periodík Pravda, Kino, Film a doba, Náš film, Film a divadlo, Filmové a televizní noviny, Nové slovo. Výrazným podielom prispela k formovaniu filmovej kritiky, prekladala odbornú filmovú a umenovednú literatúru (U. Gregor a E. Patalas: Dejiny filmu, 1968), neskôr aj beletriu z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny. Od roku 1952 bola redaktorkou týždenníka Kultúrny život, ktorý sa v šesťdesiatych rokov zasadzoval za liberálnejší prístup v literatúre a umení. Po jeho zákaze po auguste 1968 sa stala slovenskou redaktorkou pražského dvojtýždenníka Filmové a televizní noviny, ktorý od roku 1970 tiež nemohol vychádzať. Nesmela publikovať, uverejňovať preklady a zamestnať sa v akomkoľvek odbore, súvisiacom s kultúrou. Pracovala ako prekladateľka počítačových manuálov z angličtiny a z nemčiny, v roku 1972 bola tri mesiace vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z podvratnej činnosti, na jeseň 1978 dostala povolenie vysťahovať sa s rodinou do Mníchova, kde nastúpila ako komentátorka v českom a slovenskom vysielaní rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Vo svojich pravidelných príspevkoch sa venovala predovšetkým dianiu v Československu. V Slobodnej Európe pôsobila do roku 1995. V roku 2012 vyšla kniha rozhovorov Agneši Kalinovej a Jany Juráňovej Mojich 7 životov.