Helena Slavíková - Rabarová

dramaturgička, scenáristka a režisérka animovaných filmov 

(3. 3. 1943, Šaštín) Slovenská dramaturgička, scenáristka a režisérka animovaných filmov. Vyštudovala JSŠ (gymnázium) v Senici n/Myj. a dvojročné nadstavbové štúdium na SPŠE (elektrotechnická priemyslovka) v Bratislave. Najprv začala pracovať v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave ako osvetľovačka, potom ju prijali na Divadelnú fakultu VŠMU, odbor divadelná veda a dramaturgia. S ukončením štúdií (1968-1969) nastúpila v Štúdiu krátkych filmov (na Mostovej v Bratislave) ako vôbec prvý samostatný dramaturg novozaloženého Animovaného filmu. S nástupom normalizácie bola zosadená z funkcie (1972), neskôr sa dostala k réžii animovaných filmov. Bola činná aj v oblasti divadla a teórie. Ako scenáristka a režisérka je autorkou animovaných filmov distribučných i objednávkových, najmä: Slncová panna (1977), Zástupy (1981), Vodník Rybka a figliar Šupka (tv. seriál podľa P. Glocku 1983), Maľovanky-Spievanky (distribučný 4-dielny kalendárny cyklus slovenského obradového folklóru 1983-1989), Krídla (1987), Rozprávky pre Jozefku (tv. seriál podľa R. Kiplinga 1988), Drotárska púť (1993), Kriváň (1995) a Lomnický štít (1996) – oba z cyklu Tatranská ríša; Prívet ponad tisícročie (podľa Konštantínovho Proglasu 1997).