Imrich Waczulík

filmový maskér 

(27. 11. 1932, Bratislava) Slovenský filmový maskér. Študoval na nemeckom gymnáziu v Bratislave, neskôr pokračoval v štúdiu na meštianskej škole, kde sa vyučil za kaderníkaholiča. V roku 1957 nastupuje na Kolibu ako pomocný maskér. Jeho prvým filmom, na ktorom pracoval, bol Štyridsaťštyri (1957) od Paľa Bielika. Jeho spolupráca sa s týmto režisérom nekončí a vytvorili spolu niekoľko diel – Kapitán Dabač (1959), Jánošík I., II. (1962), Majster kat (1966) a Traja svedkovia (1968). Spolupracoval s najznámejšími slovenskými tvorcami, medzi ktorými nechýbal ani Štefan Uher – Organ (1964), Keby som mal pušku (1971), Keby som mal dievča (1976). S Jurajom Jakubiskom pracoval skoro od začiatku jeho tvorby na filmoch – Kristove roky (1967), Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969), Dovidenia v pekle, priatelia (1970) a mnoho ďalších. Podieľal sa aj na výrobe rozprávok, medzi ktoré patria aj Soľ nad zlato v koprodukcii so západným Nemeckom (Martin Hollý, 1982), Falošný princ (Dušan Rapoš, 1984) a Šípová Ruženka (Stanislav Párnický, 1990). V roku 1991 odchádza z Koliby, kvôli vtedajšej politickej situácii, a od tohto obdobia pracuje príležitostne ako maskér.