Jozef Bugár

zakladateľ a riaditeľ Filmových laboratórií na Kolibe

(1. 3. 1931, Horné Mýto – 29. 8. 2012 Bratislava) Zakladateľ a riaditeľ Filmových laboratórií na Kolibe. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Bratislave nastúpil na Filmovú fakultu Akadémie múzických umení v Prahe, na odbor filmová fotografia a televízny obraz s osobitým zameraním na odbor laboratórneho spracovania filmu a senzitometrie. Na základe kvalitných výsledkov na škole bol navrhnutý na štúdium dvoch študijných odborov, ktoré neskôr uplatnil pri svojom profesionálnom zameraní. Absolvoval v roku 1955 s filmom Oplatky, na ktorom sa podieľal ako kameraman. Teoretická časť záverečnej práce bola orientovaná na rozptyl svetla vo vyvolanej fotografickej vrstve. Už počas štúdií pracoval ako asistent kameramana v Štúdiu populárno-vedeckých filmov. Po ukončení vysokej školy dostal ponuku na miesto vedúceho senzitometrie v Laboratóriách Slovenskej filmovej tvorby na Grösslingovej ulici. Po nehode v starých laboratóriách sa stal hlavným technológom výstavby nových filmových laboratórií na Kolibe a po ich otvorení v roku 1968 bol ich prvým riaditeľom. O rok neskôr odišiel obnovovať filmové laboratóriá aj do Viedne a pôsobil tam dlhšie ako rok. V roku 1971 sa opäť vrátil k svojej funkcii hlavného technológa filmových laboratórií na Kolibe, avšak vo funkcii zotrval iba tri roky. Nakoniec pracoval ako samostatný odborný pracovník-špecialista v Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde zotrval približne dvadsať rokov až do dôchodku.