Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

Študoval Filmovú vedu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU (2005) a filozofiu na UK v Prahe (2005). V roku 2012 obhájil dizertačnú prácu na Katedre estetiky filozofickej fakulty UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí́ ako odborný asistent na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, kde vedie kurzy o estetike, teórii a dejinách svetového filmu. Zaoberá sa prienikmi medzi filmovou vedou, estetikou a filozofiou. Popri akademickej činnosti sa v SFÚ venuje aj edukácii pre verejnosť zostavovaním, kurátorovaním a lektorským vedením projektu venovanému dejinám kinematografie s názvom Filmový kabinet. Je spoluorganizátorom Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany.