Karol Floreán

režisér dokumentárnych filmov 

(16. 3. 1942, Bratislava) Režisér dokumentárnych filmov. V oblasti filmu začínal ako externista v Československej televízii Bratislava. Neskôr sa zamestnal na Kolibe v Slovenskej filmovej tvorbe, kde asistoval na filme Génius (1969) režiséra Štefana Uhra. Po štúdiu dokumentárnej tvorby na pražskej FAMU nastúpil v Štúdiu krátkych filmov ako režisér. Nakrútil množstvo dokumentárnych krátkometrážnych filmov s rôznymi témami, medzi inými aj osvetovo-zdravotnícke. Mnohé z nich získali rôzne ocenenia. Napríklad film Nemuselo sa stať, keby... vyhral prvú cenu na filmovom festival v Potsdame v roku 1984. Aj ďalšie filmy (Prvé kroky; Až na dno; Chráň si ruky; Priznané vrany) sa dočkali ocenení, či účasti na medzinárodných festivaloch (Prvé kroky v Mexiku, 1974). Dokumentárny film Remeslá a čas bol uvedený medzinárodnom filmovom festivale v Západnom Berlíne v roku 1984. Film Aj taká bola Bratislava zas v roku 1981 na medzinárodnom filmovom festivale dokumentárnych filmov v Lipsku. Vo svojich dokumentárnych snímkach často používa aj prvky hraného filmu. Okrem osvetovo-zdravotníckych filmov nakrútil aj filmy o Slovenskom národnom povstaní (Spomienka), a rôznych umelcoch a remeselníkoch (Remeslá a čas; Maliar páter Teodor).