3. časť: Sci-fi ako zrkadlo

31.05.2022

O vybraných spoločenských fenoménoch v súčasnej sci-fi kinematografii

Erik Binder a Adam Gazdič diskutujú o klimatických zmenách, etike, ekonomických dystopiách a ich reprezentácii v rôznych sci-fi dielach. Rozoberajú, akým spôsobom predstavujú fikčné svety budúcnosti či alternatívnej prítomnosti kritický komentár k súčasným tendenciám a ich možným vývojom a dopadom.