6. časť: Robiť film je ísť s kožou na trh

23.05.2023

O krátkometrážnej autorskej tvorbe, príprave celovečerného hraného filmu, herectve i práci v televízii.

Rozhovor Anny Lazor s režisérom Dominikom Györgym o jeho krátkometrážnej tvorbe, príprave celovečerného hraného debutu, práci v televízii, ako aj o úlohe herca pred kamerou a ďalších filmových i (ne)filmových témach.