9. časť: O kritike trochu aj kriticky

10.01.2024

Filmy pozerá, píše o nich, zhovára sa o nich s inými. 

S absolventom našej katedry Tomášom Hudákom sa Adam Gazdič zhováral o štúdiu, práci na festivaloch, písaní, stave slovenskej filmovej kritiky i o Tomášovom pôsobení v Slovenskom filmovom ústave.