Detva, Zvolen, Banská Štiavnica, Poltár...

14.11.2023

Náukobeh je také pekné archaické slovo – v súčasnom jazyku ho nahrádzame pojmami kurz, školenie, seminár. Ak sa rozdelí na drobné, znamená, že utekáte po svete s nejakou náukou. A presne tak vyzerala prvá časť realizácie rovnomenného projektu, ktorí sme v mene občianskeho združenia Žudro podali s etnomuzikologičkou z Filozofickej fakulty UK Bratislava Janou Belišovou. Pobehali sme medzi šiestym a deviatym novembrom 2023 zopár stredoslovenských základných škôl, jedno rómske komunitné centrum a jedno mestské stredisko nezávislého umenia a kultúry Arteska. Odovzdávali sme rómskemu aj nerómskemu publiku skúsenosti a výsledky vyše dvadsať rokov pretrvávajúceho odborného záujmu o hudbu, kultúru i život najmarginalizovanejšieho etnika na našom území. Púšťali sme ukážky, snažili sa šíriť povedomie o tom, aký význam má kultúrne dedičstvo (to ozajstné, nie to imaginárne a falošné, ktorým sa tak radi a často oháňajú predstaviteľky a predstavitelia dnešnej vládnucej moci), vysvetľovali sme, ako a prečo sme dlhé minulé roky zbierali rómske pesničky priamo v autentickom prostredí rómskych lokalít, akými spôsobmi sme sa o získané bohatstvo delili s verejnosťou... A bol aj hudobný kvíz. Niekedy sme mohli hovoriť vážnejšie, niekedy sme tému museli zjednodušiť a približovať sa k podstate prostredníctvom legiend a rozprávok. Je pre hlavu prospešné, zažiť občas aj niečo iné než tú našu bratislavskú bublinu. Na vlastné oči vidieť, že špeciálna škola je plná výlučne rómskych žiačok a žiakov, že niektoré učiteľky svoje remeslo milujú a iné zas nie, že sa stávate podozrivou (a niekedy zas sympatickou) osobou už len preto, lebo sa vám páčia rómske pesničky, že v Málinci (odkiaľ pochádzal aj hlavný hrdina krátkeho dokumentárneho filmu pána Rudolfa Urca z roku 1959) riaditeľ školy nepustí k deťom nijaké občianske združenie, veď ako by to vyzeralo, hocičo by mohli deťom narozprávať... asi si nepozrel materiály, ktoré sme mu vopred poslali – a možno aj pozrel a práve preto sa rozhodol, ako sa rozhodol. Obrusovanie hrán medzietnických animozít je v podstate hard work. Ale zas, keď ste uprostred rómskych pubertiakov a opýtate sa ich, čo zdedili po svojich rodičoch, môžete dostať aj takúto odpoveď: "Lásku." A v inej triede vás zas nakreslia, akoby ste účinkovali v americkom filme odohrávajúcom sa v súdnej sieni:

Projekt Náukobeh - séria prezentácií o rómskej hudbe bol podporený z dotačného systému Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kultminor (žiadosti č. 23-130-01526).

Zuzana Mojžišová