Moc

02.04.2024

Politická, spoločenská, vojenská, mediálna... Moc je prítomná snáď v každej sfére života. V niektorých oblastiach a situáciách sme pri moci my, v ďalších sme jej podriadení. Najmä udalosti posledných mesiacov, odohrávajúce sa na Slovensku i v zahraničí, donútili nejedného z nás zamýšľať sa nad mocou verejných inštitúcií a organizácií, ale aj mocou jednotlivcov. Študentky a študenti Katedry filmových štúdií v aktuálnom čísle časopisu FRAME uvažovali nad rôznorodými podobami moci vo filmovom médiu. Druhák Oskar Khomenko v článku Moc filmu a ako ovplyvňuje spoločnosť sumarizuje, akými spôsobmi toto umenie pôsobí na divákov. Nina Ulická, študentka štvrtého ročníka, v texte Moc sociálnej reprezentácie vo filme približuje, aké majú jednotlivé formy vyobrazovania sociálnych skupín dopad na svet mimo plátna. V článku "Dámy a pánové, stroj na nic nedělá nic..." tretiačka Vanessa Suchá rozkrýva divácky podiel na formovaní televízneho programu. Študentka druhého ročníka Sonja Boškovičová sa v texte Môže to byť každý z nás, Me Too venuje obetiam sexuálneho zneužívania a obťažovania (nielen) vo filmovom priemysle. V komparatívnej analýze AI a jej moc vo filme porovnáva druhák Dávid Šiša vykreslenie moci umelej inteligencie v snímkach Terminátor a Matrix. Študentka druhého ročníka Katarína Hrašková sa v článku Špekulatívna moc virtuálneho priestoru vo filme zameriava na presah filmových prvkov do videohier a naopak. Číslo uzatvára recenzia s názvom Nebolo už dosť melodrámy?, v ktorej tretiačka Tereza Kravecová kriticky hodnotí minuloročnú slovensko-maďarskú snímku Moc Mátyása Priklera. Príspevky tvoria rozmanitý prierez témou, mnoho z nich ju približuje v novom, nekonvenčnom svetle a je už vo vašej moci, do ktorého z článkov sa začítate ako prvého. 

Nina Ulická