Mgr. Monika Mikušová, PhD.

Vyštudovala filmovú vedu na Vysokej škole múzických umení a vedu o výtvarnom umení na Univerzite Komenského v Bratislave. Na Katedre filmových štúdií zabezpečuje výuku predmetov venovaných dejinám a súčasnosti svetového filmu. Je spoluautorkou elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu, rozhlasového cyklu Kino-Ucho a edukatívnych projektov Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl a Obrazy (proti) extrémizmu. Bola hlavnou riešiteľkou a spoluriešiteľkou viacerých grantových projektov. Publikuje v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch. Od roku 2008 pracuje ako dramaturgička filmových akvizícií RTVS a pravidelne sa zúčastňuje množstva svetových filmových festivalov, trhov a prezentačných podujatí a pôsobí v rôznych porotách a odborných komisiách. Popritom sa venuje i teórii a histórii výtvarného umenia a fotografie. V minulosti externe prednášala dejiny fotografie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a pracovala ako kurátorka v Stredoeurópskom dome fotografie. K práci s fotografiou sa pravidelne vracia ako kurátorka a publicistka na voľnej nohe, pričom doteraz pripravila niekoľko desiatok výstav doma i v zahraničí.