Mgr. Ing. arch. Erik Binder, PhD.

"Sezónny" architekt, "celoročný" filmový kritik a publicista. Absolvoval odbor Architektúra na katedre Občianskych budov na Fakulte Architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v roku 2010 a Audiovizuálne štúdiá na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave v roku 2018. V roku 2020 absolvoval na katedre audiovizuálnych štúdií doktorandské štúdium. V súčasnosti tu pracuje ako odborný asistent, prednáša predmety Dejiny svetového filmu, Súčasný svetový film a vlastný predmet Premeny sci-fi: dejiny sci-fi kinematografie. Podieľa sa na spoločných predmetoch Úvod do filmových štúdií, Metódy a prístupy a Autorský seminár. Pracuje na plný úväzok na Strednej umeleckej priemyselnej škole na Sklenárovej ulici č.7, kde vyučuje predmety, ako Dramaturgicko-scenáristický seminár, Ateliérová tvorba alebo Projekcie a rozbory. Publikuje pravidelne v časopise Film.sk a na internetových portáloch kinema.sk, filmpress.sk a v minulosti na filmkult.refresher.sk a kinečko.com. Autor príspevku o Pavlovi Brankovi a editor zborníka Pavel Branko: V znamení filmu a jazyka (2019). V súčasnosti sa pripravuje na vydanie jeho učebná publikácia Premeny sci-fi: dejiny sci-fi kinematografie.