Eva Štefankovičová

scenáristka a režisérka dokumentárnych a hraných filmov 

(24. 5. 1940 Piešťany, rod. Trnková) Slovenská scenáristka a režisérka dokumentárnych a hraných filmov. Štyri semestre študovala na právnickej fakulte UK v Bratislave, v roku 1958 zo školy odišla k filmu, kde začínala ako klapka pri filme Kapitán Dabač. Prešla od pozície klapky, skriptky, asistentky réžie až k pomocnej režisérke (Prípad Barnabáš Kos, Kým sa skončí táto noc, Tango pre medveďa, Zmluva s diablom, Niet inej cesty, Slávnosť v botanickej záhrade). V rokoch 1966 – 1969 vyštudovala diaľkovo, popri zamestnaní, filmovú a televíznu dramaturgiu na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave (išlo o prvý otvorený ročník). Ako samostatná režisérka začínala v Štúdiu krátkych filmov (Pozvanie ku streľbe kráľovskej, 1973), v 70. – 80. rokoch nakrútila rad dokumentárnych filmov (Pocta, Adresát neznámy, Divadlo, Murár z Pribyliny, Vzdušný most, Malí branci, Stavitelia vzdušných zámkov, Spevák Peter Dvorský a i.), viaceré zamerané na "ženské" témy, materstvo a starostlivosť o dieťa (Pieseň pre teba, Mama, to nie je len slovo, Neobyčajná rozprávka). Pre Československú televíziu Bratislava nakrútila dokumentárne filmy Sila, Prázdne hniezda, Mama, ale slobodná, Rooming In a ď. V roku 1982 debutovala dlhometrážnym hraným filmom pre deti Čarbanice, nasledovali Slané cukríky (1985), Nemožná (1987), Kúpeľňový hráč (1988). V rokoch 1990 – 1991 nakrútila dva dlhometrážne dokumentárne filmy: Vedľajšie zamestnanie: matka (nový sprievodca inteligentnej ženy po reálnom socializme a ...?) a Všetci spolu... (po slovensky), ktorými reflektovala stav spoločnosti – jednak z pohľadu historického aj súdobého postavenia žien, a jednak z pohľadu transformácie spoločnosti po Nežnej revolúcii. Svoje posledné filmy nakrútila pre Slovenskú televíziu: Zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, Výťah do neba, Mama, chcem byť modelka. K jej stálym spolupracovníkom patril scenárista Leo Štefankovič, kameramani Juraj Galvánek a Stacho Machata a strihačka Margita Černáková. V roku 1991 založila umeleckú agentúru Galaxy, ktorá poskytuje služby pre reklamné agentúry a svetové produkčné filmové spoločnosti (Walt Disney Pictures, Universal Picture, Dreamworks, 20th Century Fox, HBO a pod.) a má v databáze okolo 20 000 domácich aj zahraničných hercov a ochotníkov.