Juraj Mojžiš

výtvarný a filmový teoretik, kritik, televízny a filmový architekt a scénograf 

(10. 4. 1938, Bratislava) Slovenský výtvarný a filmový teoretik, kritik, taktiež televízny a filmový architekt a scénograf. Začal študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, neskôr prestúpil na dejiny umenia, ale školu nedokončil. V 60. rokoch publikoval s Albertom Marenčinom v Slovenských pohľadoch. Svoju epizódu si odkrútil aj na Kolibe, so Štefanom Uhrom tam spolupracoval na filme Panna zázračnica (1966), pre ktorý navrhoval kostýmy. Na začiatku 70. rokov ho však postihol zákaz publikovania a bol takisto vyčlenený z kultúrnych zväzov. Prešiel do televízie, kde nastúpil na miesto asistenta scénického výtvarníka Romana Rjachovského, kde mal vypomôcť iba pri televíznom filme Buddenbrookovci (1974), no nakoniec v nej strávil 19 rokov. V televízii spolupracoval s významnými režisérmi, napríklad s Jozefom Bednárikom, Stanislavom Párnickým či Miloslavom Lutherom. Od začiatku 90. rokov pôsobil ako pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, kde až do roku 2015 vyučoval Interpretačný seminár. Svoje prednášky pretransformoval aj do ucelenej textovej podoby, keď v roku 2004 vyšla publikácia Použi ma ako stránku knihy. Pracoval aj ako architekt, napríklad na filme Na krásnom modrom Dunaji (Š. Semjan, 1994), ako vedúci výpravy a tiež herec vo filme Hana a jej bratia (V. Adásek, 2000). Napísal mnohé monografie výtvarníkov, napríklad Rudolf Fila (1999), Milan Laluha (2013, 2015). V roku 2010 bola jeho zbierka esejí s názvom Voľným okom I a II, ktoré pôvodne vychádzali postupne v časopise Romboid, ocenená Cenou Dominika Tatarku.