11. časť: “Málo života“ v súčasnom slovenskom filme?

25.01.2024

O študentskej autorskej tvorbe, súčasnom slovenskom filme a jeho fenoménoch. 

Richard Michalik sa s režisérom Pavlom Čižmárom rozprával o jeho filmových začiatkoch v Bytči, štúdiu, kreatívnych kompromisoch a zložitých modeloch slovenskej sociálnej drámy a žánrového filmu.