Milan Čorba

kostýmový divadelný, televízny a filmový výtvarník, scénograf a pedagóg

(26. 7. 1940, Bratislava – 12. 5. 2013, Bratislava) Slovenský kostýmový divadelný, televízny a filmový výtvarník, scénograf a pedagóg. Študovať začal na Vysokej škole pedagogickej, ale štúdium dokončil na Katedre dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vytvoril stovky kostýmových výprav pre divadlo i film na Slovensku, v Česku aj v zahraničí. Od roku 1963 pracoval ako kostýmový výtvarník v Československej televízii, v rokoch 1968 až 1974 v Divadle na korze, od roku 1984 v Slovenskom národnom divadle. Jeho tvorbu charakterizuje dôsledné rešpektovanie charakteru dramatického textu, osobnosti herca a stvárňovanej postavy. Z televíznych projektov k najvýznamnejším patria Balada o siedmich obesených (1969), Buddenbrookovci (1974), Mário a kúzelník (1976). Filmy: Nevesta hôľ (r. Martin Ťapák, 1971); Hriech Kataríny Padychovej (r. Martin Hollý, 1973); Víťaz (r. Dušan Trančík, 1974); Ružové sny (r. Dušan Hanák, 1976); Ja milujem, ty miluješ (r. Dušan Hanák, 1980); Pomocník (r. Zoro Záhon, 1981); Noční jazdci (r. Martin Hollý, 1981); Tisícročná včela (r. Juraj Jakubisko, 1983); Orbis pictus (r. Martin Šulík, 1997); Obsluhoval som anglického kráľa (r. Jiří Menzel, 2006) a mnohé ďalšie. Pôsobil ako pedagóg (profesor) na VŠMU v Bratislave, ako dekan Divadelnej fakulty VŠMU i rektor VŠMU. Je držiteľom ocenenia z Art Film Festu Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti kinematografie. V roku 2014 o ňom režisér Martin Šulík nakrútil dokumentárny film s jednoduchým názvom Milan Čorba.