Rudolf Urc

dramaturg, publicista, režisér animovaných a dokumentárnych filmov 

(12. 6. 1937, Zvolen) Dramaturg, publicista, režisér animovaných a dokumentárnych filmov. V roku 1959 absolvoval dramaturgiu na pražskej FAMU, začínal v Spravodajskom filme a v Štúdiu krátkych filmov, stál pri obrode dokumentarizmu. Nakrútil rad dokumentov (napr. Človek z Málinca, 1959), portréty osobností Slovenského národného povstania (Príbeh jednej misie, 1967, Generáli I., II., 1969 a i.), v šesťdesiatych rokoch bol hlavným dramaturgom Štúdia krátkeho filmu. V roku 1971 bol z politických dôvodov preradený do Štúdia animovaného filmu, kde pomáhal vybudovať tvorivú základňu v Slovenskom filme v Bratislave. Režíroval animované filmy: Oráč a obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), večerníčkové seriály Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990), bol spolurežisérom seriálu Bratislavské rozprávky (1991). Po roku 1990 sa vrátil k žánru historického dokumentu a k portrétom osobností (Žalm o spravodlivých, JUDr. Ján Papánek, Zápisky z mŕtveho domu č. 2, Historická panoráma – Povstaleckí generáli, seriál Fragmenty zo Slovenského štátu 1939-1945 a i.). Stál pri založení tradície nesúťažného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB) a tiež Katedry animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU (1993). Napísal knihy Animovaný film (1980), Slovenský animovaný film (s Marianom Veselým, 1994), Traja veteráni za kamerou (1998), Viktor Kubal (2010), Neviditeľné dejiny dokumentaristov (2017). Počas Týždňa slovenského filmu v roku 2019 mu bola slávnostne udelená Cena Petra Mihálika – za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy.