Štefan Vraštiak

filmový publicista, historik, organizátor

(23. 4. 1942, Žaškov - 14. 4. 2016, Bratislava) Slovenský filmový publicista, historik, organizátor. V rokoch 1963 – 1967 študoval v Prahe na Katedre filmovej vedy FAMU. O dva roky neskôr sa mu podarilo objaviť film Jánošík z roku 1921. Svoj objav zachytil v knihe Jánošík 1921 – historická rekonštrukcia o prvom slovenskom celovečernom hranom filme (2001). V rokoch 1969 – 2004 pracoval v Slovenskom filmovom ústave v Bratislave, v rokoch 1990 a 1995 – 1996 na poste riaditeľa. Stál pri zrode slovenských filmových festivalov Etnofilm Čadca, Art Film Trenčianske Teplice a Gay Film Festival Tajov, na iných pôsobil ako porotca, a navštevoval domáce a zahraničné filmové festivaly aj ako filmový publicista. Pôsobil ako predseda Slovenského filmového zväzu (SFZ) a neúnavný organizátor udeľovania národných filmových cien Igric a Cien slovenskej filmovej kritiky, zároveň bol šéfredaktorom bulletinu Klubu filmových novinárov Informácie KFN, ktorý založil v roku 1992. Pôsobil tiež ako predseda Kruhu priateľov českej kultúry v Bratislave. Bol členom Sekcie Literárneho fondu televízia, film a videotvorba a redakčnej rady časopisu Film.sk. Venoval sa témam súvisiacim s históriou filmu. Bol autorom scenárov výstav k dejinám slovenskej kinematografie a dramaturgom filmových podujatí na festivaloch. V roku 2013 bol vyznamenaný Cenou ministra kultúry za celoživotný prínos do slovenskej kinematografie.