prof. Václav Macek, CSc.

K dejinám filmu sa dostal cez sledovanie projekcií v Slovenskom filmovom ústave, po troch rokoch práce v rôznych robotníckych funkciách a kvôli tomu, že politická moc v 80. rokoch buď celkom zakazovala skvelým slovenským filmárom tvoriť, alebo im aspoň všemožne sťažovala ich prácu – a to mal v pláne zmeniť. Od osemdesiatych rokov sa systematicky venuje spracovaniu rôznych aspektov vývoja slovenského filmu, filmovej teórie a historiografie. Je autorom publikácie K dejinám slovenského dokumentárneho filmu (1992), monografií slovenských filmových tvorcov (Elo Havetta, Dušan Hanák, Štefan Uher, Ján Kadár), editorom viacerých zborníkov, spoluautorom Dejín slovenskej kinematografie (1997) a rozšírených Dejín slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (pri oboch bola spoluautorkou Jelena Paštéková, 2016). V súčasnej dobe pripravuje druhý zväzok Dejín slovenskej kinematografie 1970 – 2020. V rokoch 1993 – 2010 viedol Katedru filmovej vedy (audiovizuálnych štúdií). 

Od roku 1992 zodpovedá za každoročný festival Mesiac fotografie, od roku 2005 je riaditeľom Stredoeurópskeho domu fotografie, kurátorom fotografických výstav, venuje sa aj reflexii fotografickej tvorby, okrem monografií o diele generácie roku 1960 (Tono Stano, Miro Švolík, Peter Župník, Jozef Sedlák, Kamil Varga) publikoval tiež knihy o vývoji fotografického média: Slovenská imaginatívna fotografia 1981 – 1997 (1998), Slovenská fotografia 1925 – 2000 (2001, s Aurelom Hrabušickým), je iniciátorom a editorom trojzväzkových dejín európskej fotografie The History of European Photography 1900 – 2000 (2011, 2014, 2016).