Václav Macek

filmový historik, teoretik, kritik, kurátor, pedagóg

(19. 6. 1952, Ružomberok) Slovenský filmový historik, teoretik, kritik, kurátor, pedagóg. Po absolvovaní štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pracoval na rôznych robotníckych pozíciách a vo voľnom čase navštevoval projekcie v Slovenskom filmovom ústave, čo neskôr iniciovalo jeho záujem o štúdium filmu. V roku 1982 absolvoval štúdium filmovej a divadelnej vedy na Karlovej univerzite v Prahe. S kurátorskou činnosťou začínal na Obvodnom kultúrnom spoločenskom stredisku Bratislava 2 ako metodik pre film, fotografiu a výtvarné umenie. V rámci jeho ašpirantského pobytu na Slovenskej akadémii vied vznikli viaceré medziodborové konferencie, v ktorých organizácii pokračuje dodnes. Je autorom monografií venovaných slovenským filmovým tvorcom Elo Havetta (1990), Dušan Hanák (1996), Štefan Uher 1930 – 1993 (2002) a Ján Kadár (2008) a tiež autorom zväzkov dejín K dejinám slovenského dokumentárneho filmu (1992), Dejiny slovenskej kinematografie (1997, spoluautorka Jelena Paštéková) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969 (2017, spoluautorka Jelena Paštéková). V rokoch 1993 – 2010 bol vedúcim katedry filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, na ktorej dodnes pôsobí ako pedagóg, vyučuje Dejiny slovenského filmu. V roku 1992 inicioval vznik festivalu Mesiac fotografie, ktorý každoročne organizuje a od roku 2005 je aj riaditeľom Stredoeurópskeho domu fotografie. Publikoval knihy o fotografickom umení Slovenská imaginatívna fotografia 1981 – 1997 (1998), Slovenská fotografia 1925 – 2000 (2001, spoluautor Aurel Hrabušický), Bratislava zadným vchodom (2005). Medzi jeho najambicióznejšie projekty patria trojzväzkové dejiny európskej fotografie The History of European Photography 1900 – 2000 (2011, 2014, 2016), ktoré realizoval s medzinárodným kolektívom autorov.