Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.

Na Vysokej škole múzických umení v Bratislave vyštudovala odbor Filmová a televízna scenáristika a dramaturgia. Na Katedre filmových štúdií pôsobí od roku 2000. Venuje sa recenzovaniu, píše o filmovom zobrazovaní minorít, zúčastnila sa niekoľkých etnomuzikologických výskumov, zaujíma sa o slovenskú kinematografiu a jej dejiny. Angažuje sa aj v priestore rôznych edičných a redakčných činností, dramaturgie a je hlavnou riešiteľkou či spoluriešiteľkou viacerých vedeckých aj umeleckých grantov. Má na konte viaceré odborné publikácie – Premýšľanie o filmových Rómoch (2014), O Del dživel/Boh žije (2014), O ľuďoch a snoch (2016), Za rómskych ľudom (2017), Filmová pamäť (2018), KASolvent – Audiovizuálna prax a perspektívy uplatnenia (2019, obe ako spoluautorka s Evou Filovou) – a desiatky recenzií a štúdií v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Poviedky, novely, romány: Afrodithé (1997), Bon Voyage (2010), Rozprávky na sedem dní (2012), Genius loci (2013) a Modus vivendi (2019), Havran v okne, Galandia a iné príhody (2021).