Frame 2024 - 1

Moc

02.04.2024

Politická, spoločenská, vojenská, mediálna... Moc je prítomná snáď v každej sfére života. V niektorých oblastiach a situáciách sme pri moci my, v ďalších sme jej podriadení. Najmä udalosti posledných mesiacov, odohrávajúce sa na Slovensku i v zahraničí, donútili nejedného z nás zamýšľať sa nad mocou verejných inštitúcií a organizácií, ale aj mocou...