Frame 2023/1

Oslava

Od posledného zverejneného FRAMEu sa toho stalo naozaj veľa. Preto jeho ďalšie číslo prichádza so širokým rozptylom článkov písaných našimi študentkami a študentami, od tých najmladších, nepopísaných, až po tých rokmi štúdia filmu zocelených. Témou horúceho letného čísla je vo svojej pestrosti oslava. A áno, zdá sa, že v súčasnom stave spoločnosti a apokalyptických správ valiacich sa na nás z každej strany príliš veľa dôvodov na oslavu nie je. Práve preto trochu odvážne tvrdíme, že dôvodov je tu stále mnoho, a to nielen týkajúcich sa média filmu. Na nasledujúcich stránkach sa presvedčíte sami. Oslava filmu od jeho čistej manifestácie a diváckej lásky vo filme Cinema Paradiso cez recenzie študentských filmov festivalu Áčko až po osobné zúčtovania, prečo je pre náš film, domáci i ten zahraničný, v zložitej dobe taký dôležitý. Dôvodov na oslavu je tu hneď niekoľko. Na nasledujúcich stránkach FRAMEu môžete film osláviť v jeho pestrosti spolu s nami, kdekoľvek sa budete počas horúcich letných mesiacov nachádzať, predsa len, je to obdobie osláv a my nezaostávame. 

Richard Michalik


Bakalársky film Roberta Mihályho, pravdepodobne najangažovanejšieho hlasu spomedzi aktuálneho študentstva Ateliéru dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU, bol už ako-tak vymyslený, sčasti natočený a o trochu inej téme. No keď koncom februára 2022 vypukla vojna na Ukrajine, Mihály a ďalšie štu­dentstvo ateliéru pricestovali na hranicu s cieľom pomáhať a...

"Napokon ti to prirastie k srdcu. Niekedy sa započúvaš... a kino je plné ľudí, ktorí sa smejú a chi­chocú. Potom si aj ty šťastný. Cítiš sa dobre, keď ich počuješ. Ako keby si práve ty bol ten, kto ich rozos­mial, kto im dovolil zabudnúť na ich problémy. Toto sa mi na tom páči." [1]

"Nepi, Jano, nepi vodu, voda ti je len na škodu, ale sa ty napi vína, to je dobrá medicína. Aj tí naši pi­jávali, aj my pijať budeme. Čin čin borovička, včera bola v súdku, dnes v žalúdku. V našej obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Musíme sa Ďura spýtať, prečo ne­chce piť. Mohol by nám jedného dňa pekne zavariť.Ani s...

Prvý filmový festival na Slovensku rozbehol svo­ju krátku éru v roku 1992 a niesol názov Forum. História tohto festivalu však siaha ešte do osemde­siatych rokov, keď sa v roku 1984 uskutočnil "nultý ročník", vtedy ešte označovaný za seminár Mladý hrdina v českom a slovenskom filme. Premietali sa najmä trezorové filmy, ku ktorým sa v tom období...